RIGELSCAN PLUS

1VNĐ

Máy quét 3D Laser cầm tay RigelScan Plus

  • Nguồn sáng: Nguồn laser xanh, 11 cặp chùm tia laser quét chéo + 5 chùm tia laser quét mịn + 1 chùm tia laser quét lỗ sâu
  • Độ chính xác: Chế độ tiêu chuẩn: 0,02mm. Chế độ tốt: 0,01mm
  • Đặc điểm: Độ chính xác cao, hiệu quả cao, độ chính xác quét cao cho tất cả các loại vật liệu có độ phản chiếu cao
  • Phạm vi ứng dụng: Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc hạng nặng, y tế, in 3D, giáo dục và nghiên cứu, VR-AR
  • Nguồn laser xanh
  • Dễ dàng và thuận tiện
  • Quét đa chức năng
  • Tốc độ quét nhanh
  • Độ chính xác cao
  • Hoạt động trực quan