GSCAN

1VNĐ

Máy quét màu 3D cầm tay thông minh GScan

  • Nguồn sáng: Nguồn sáng trắng
  • Độ chính xác: 0,05mm
  • Đặc điểm:  Chế độ quét theo đối tượng giúp loại bỏ sự cần thiết của nhãn dán, đạt tiêu chuẩn với máy ảnh màu và chụp kết cấu bề mặt của đối tượng trong khi quét và tự động ánh xạ
  • Phạm vi ứng dụng: Nghệ thuật, điêu khắc, giáo dục và nghiên cứu, VR-AR,…
  • Màu sắc thật
  • Dễ dàng và thuận tiện
  • Quét đa chức năng
  • Tốc độ quét nhanh
  • Dễ học và sử dụng
  • Hoạt động trực quan