MARVELSCAN

1VNĐ

Nguồn sáng: Nguồn sáng laser xanh, 11 cặp chùm tia laser chéo quy mô lớn + 5 cặp chùm tia laser quét vùng siêu nhỏ độ chính xác cao+ 1 chùm tia laser quét lỗ sâu+chức năng đo lỗ.
Độ chính xác: Chế độ tiêu chuẩn: 0,02mm, Chế độ tốt: 0,01mm.
Nét đặc trưng:Không cần điểm dán trên bề mặt sản phẩm, phạm vi quét lớn, hiệu quả quét cực nhanh, độ chính xác và độ phân giải quét cực cao, khả năng thích ứng vật liệu rộng.
Phạm vi áp dụng: Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, đo lường, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc công nghiệp nặng, y tế, giáo dục và nghiên cứu khoa học, VR-AR.