WIIBOOX COMPANY PRO 300

1VNĐ

Wiiboox Company Pro 300 FDM 3D Printer  

  • Tốc độ in: 20 – 180 mm/giây
  • Công nghệ: FDM
  • Kích thước in: 30 x 30 x 30 cm
  • Độ chính xác: 0.06 – 0.5 mm
  • Vật liệu in: PLA/ABS/PVA/TPU
  • Đầu phun: Hai đầu phun
  • Cảnh báo đứt nhựa: Có