ZW3D STANDARD

1VNĐ

ZW3D Standard cung cấp tất cả các tính năng của CAD với công nghệ Hybrid Modeling khối lẫn bề mặt, lắp ráp nâng cao, chuyển đổi dữ liệu mạnh mẽ.. Hơn nữa ZW3D Standard có giải pháp cho kim loại tấm và thiết kế ngược. ZW3D Standard là giải pháp cho thiết kế mẫu và thiết kế sản phẩm.